Počet nabíjacích bodov na Slovensku

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) začiatkom novembra 2022 zverejnila stručný prehľad stavu slovenskej elektromobility z pohľadu počtu prihlásených vozidiel a počtu verejných nabíjacích bodov. Dozvedeli sme sa vtedy, že na Slovensku bolo v prevádzke 1307 nabíjacích bodov rozmiestnených v 558 lokalitách. Odvtedy ubehol už nejaký ten čas, a ako dobre vieme, prevádzkovatelia nabíjacích sietí, ako aj rôzne ďalšie subjekty, do prevádzky uvádzajú nové verejne prístupné nabíjacie stanice. Ich prehľad mimochodom nájdete na mape verejných nabíjacích staníc Nabijame.sk. Vráťme sa však k dátam. Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) zverejnila aktualizovaný prehľad počtu verejných nabíjacích bodov, ktorý mapuje stav k januáru 2023. Z nových čísel sa dozvedáme, že aktuálne na Slovensku máme už 1483 verejných nabíjacích bodov rozmiestnených na 629 lokalitách. To znamená, že od novembra 2022 pribudlo približne 176 nových nabíjacích bodov a pokrytých bolo 71 dodatočných lokalít. Ak by sme sa na tieto čísla pozreli z pohľadu medziročného porovnania, nie z pohľadu pár mesiacov, tak podľa prepočtov SEVA sa na Slovensku za rok počet nabíjacích bodov zvýšil o 45 % a počet pokrytých lokalít narástol o 46 %. Takmer tri štvrtiny majú výkon do 22 kW Najviac nabíjacích bodov má nabíjací výkon do 22 kW, konkrétne ide až o 71 % z celkového počtu. Nabíjacím výkonom 50 kW sa môže pochváliť 23 % nabíjacích bodov. Ultrarýchle nabíjanie nad 150 kW ponúka približne 6 % slovenských nabíjacích bodov. Medzi úplnú špičku s výkonom 350 kW patrí len približne 1 % nabíjacích bodov na Slovensku. Rýchle alebo ultrarýchle nabíjanie ale ponúka až 331 lokalít. Do tejto kategórie spadajú nabíjacie body s výkonom aspoň 50 kW. Čo sa týka rozmiestnenia nabíjacích bodov podľa jednotlivých krajov, tak najviac lokalít s nabíjacou stanicou je umiestnených v Bratislavskom kraji, a to až 22 %. Nasledujú Prešovský a Košický kraj so zhodným 14 % podielom, za ktorými je dvojica Trenčiansky a Nitriansky kraj s 11 %. Najmenej nabíjacích bodov pripadá na Trnavský kraj, kde je to približne 9 %.
Back to Top
Product has been added to your cart